Tiktok Shop cho phép người mua thay đổi địa chỉ giao hàng 1 lần

Để tăng trải nghiệm mua sắm của người mua và giảm chi phí xử lý của người bán trong quá trình thực hiện đơn hàng. Tiktok Shop sẽ cho phép người mua thay đổi địa chỉ giao hàng trước khi người bán nhấp vào ‘sắp xếp vận chuyển’.

Tiktok Shop cho phép người mua thay đổi địa chỉ giao hàng 1 lần

Người mua chỉ được quyền sửa đổi địa chỉ giao hàng một lần khi đơn hàng đáp ứng 4 điều kiện sau:

  • Đơn hàng đang ở trạng chờ thanh toán hoặc đang chờ vận chuyển
  • Chỉ áp dụng cho đơn hàng được vận chuyển bởi dịch vụ logistics của nền tảng (không áp dụng với các đơn hàng Tự vận chuyển)
  • Đơn hàng sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến (không áp dụng cho đơn hàng COD)
  • Phí vận chuyển của địa chỉ sửa đổi thấp hơn phí vận chuyển của địa chỉ ban đầu đặt.

Thời điểm bắt đầu áp dụng tính năng vào ngày: 16/03/2022

Trả lời